Príprava na maturity, skupinovo, max. 4 osoby24x90min = 360€

Skupinový kurz, obsadenosť 3-4 osoby 16x90min = 199€

Skupinový kurz, obsadenosť 2 osoby, 55min alebo 90min 16x55min = 224€

Mesačný jazykový mentoring + 2x45 min. lekcia 72€

Konverzačný telefonický kurz 16x30min184€

Individuálny kurz - BALÍK 10 hodín10x55min = 210€

Rýchlokurz Angličtina (nielen) na cesty 5x90min 99€

Rýchlokurz PRÍPRAVA NA POHOVOR 5x90min99€

Záruky KVALITY a PODMIENKY od BEASY.SK:

Nespájame osoby s inou úrovňou znalostí jazyka do jedného kurzu.

Výučba z preverených a kvalitných učebníc a vlastných materiálov jazykovej školy.

Špecializujeme sa výučbu úrovní A0-B2.

Zameriavame sa na praktickú prípravu študentov do nekompromisného trhu práce, podľa vlastných bohatých skúseností z medzinárodných firiem.

Skupinový kurz - trvanie min. 16 týždňov.

Študent individuálneho kurzu má k dispozícii flexibilné plánovanie podľa kalendára obsadenosti.

Študent má možnosť stornovať naplánovanú lekciu 12h vopred max. 2x počas kurzu/balíka. V prípade dlhodobej choroby storno kurzu dohodou.

Výučba prebieha v príjemných a pohodlných priestoroch dostupných priamo z pešej zóny.

Nepríjmame zákazníkov mladších ako 15r. do skupinových kurzov.

Nepríjmame zákazníkov mladších ako 12r. do individuálnych kurzov.