Červenou: prebiehajúce uzavrené kurzy. Zelenou: plánované čiastočne obsadené kurzy - je možné sa prihlásiť.

Pre návrh nového kurzu alebo lekcie si zvoľte akýkoľvek voľný termín 7:00-20:00 a kontaktujte nás.